Grupa B
Data Temat
2012-07-26 06:50 VI kolejka (27.07.12)
2012-07-26 06:50 V kolejka (25.07.12)
2012-07-26 06:50 IV kolejka (23.07.12)
2012-07-17 09:25 III kolejka (20.07.12)
2012-07-17 09:24 II kolejka (18.07.12)
2012-07-17 09:22 I kolejka (16.07.12)
2012-07-15 10:28 Terminarz
2012-07-15 10:26 Tabela